> Nieuws archief <
Nieuws

Slotbijeenkomst Leergang Scholing van de Geest II
15 februari 2017

STATENJACHT UTRECHT
Op de slotbijeenkomst presenteren de deelnemers van scholing van de geest 2 hun eindwerkstuk en het onderzoek wat ze daarvoor gedaan hebben. Het is een feestelijke bijeenkomst waarbij de certificaten worden uitgereikt.
Nieuws

Topclass Erasmus Centrum voor zorgbestuur
9 maart 2017

Top Class is een development programma voor strategisch managers/directeuren en medici met bestuurlijke ambities. Actuele en eigen besturingsvragen krijgen aandacht. Deelnemers krijgen inzicht in de hedendaagse eisen die gesteld worden aan bestuurders in de gezondheidszorg, in relatie tot hun eigen competenties. Radius verzorgt het programmaonderdeel over Meesterschap van de leider. Tevens verzorgt Radius de intervisie die als reflectieve onderlegger fungeert tijdens het hele programma.
Nieuws

serie gesprekken VUmc
januari - maart 2017

Vierde groep collegiale socratische gesprekken, begeleid door Radius.
Nieuws

Traject Vrije Ruimte: socratisch palet voor trainers en beleidsadviseurs VUmc
26 januari - 30 april 2017

Een kort traject waarin de socratische houding en oefening centraal staat. We richten ons op het werken vanuit vragen en ‘niet weten’. Het socratisch palet ondersteunt deelnemers in hun omgang met complexiteit. Doel is het slaan van een brug tussen de dagelijkse operationele drukte en de behoefte aan vrije ruimte om de juiste weg in dilemma’s te kunnen onderzoeken. De trainers en beleidsadviseurs willen de vaardigheden die hiervoor nodig zijn oefenen om ze te kunnen gebruiken in trainingsgroepen en coaching. Theoretische achtergrond, oefeningen, praktijkdilemma's en dialoogmethodiek wisselen elkaar af in vijf bijeenkomsten van elk een dagdeel.
Nieuws

Terugkomdag Scholing van de Geest I
12 mei 2017

Het programma van de terugkomdagen van de leergang Scholing van de geest is samengesteld op basis van de wensen van oud-scholers. Vaste onderdelen zijn grammatica (een schrijfopdracht), retorica (vrijuit spreken in het openbaar over iets wat je aan het hart gaat) en dialectica (socratisch onderzoek en gespreksvoering).
Nieuws

Traject Meesterschap in ervaringsdeskundigheid
6 april – 1 juli 2017

De inzet van ervaringsdeskundigen is niet meer weg te denken uit de geestelijke gezondsheidszorg. Om hun inzet in de ggz verder te verbeteren heeft Radius voor Stichting HerstelTalent een traject ontwikkeld, gericht op socratische vaardigheden. Deelnemers zijn, naast ervaringsdeskundigen, werkgevers, beleidsmakers en andere bevorderaars van arbeidsparticipatie.
Nieuws

Terugkomdag Scholing van de Geest II
01 september 2017

Het programma van de terugkomdagen van de leergang Scholing van de geest is samengesteld op basis van de wensen van oud-scholers. Vaste onderdelen zijn grammatica (een schrijfopdracht), retorica (vrijuit spreken in het openbaar over iets wat je aan het hart gaat) en dialectica (socratisch onderzoek en gespreksvoering)
Nieuws

Terugkomdag Scholing van de Geest
10 november 2017

Het programma van de terugkomdagen van de leergang Scholing van de geest is samengesteld op basis van de wensen van oud-scholers. Op 10 november organiseren we een socratisch gesprek van een dag bij ISVW in Leusden. We sluiten af met een diner om het gesprek na te bespreken en om het reünie-aspect recht te doen.
Nieuws

Workshop socratische intervisie voor 25 deelnemers
24 januari 2018

DIVA, zakelijk vrouwennetwerk Den Bosch.
Nieuws

Driedaagse visieontwikkeling in company
26 - 28 januari 2018


Nieuws

Leergang Scholing van de Geest III
7 maart 2017 - 1 februari 2018

In maart 2017 start de derde editie van de leergang Scholing van de geest. Deze is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jos Kessels, Scholing van de geest – Wat ik leerde van Socrates. Centraal staat het ontwikkelen van een socratische, onderzoekende houding en de bijbehorende vaardigheden van de klassieke vrije kunsten: dialectica (vragen stellen en gespreksvoering), retorica (overtuigend spreken), grammatica (taal en schrijven) en de overkoepelende deugdenleer (ethica).
De leergang is gericht op toepassing van socratische vaardigheden in een maatschappelijke en organisatorische context. Het geheel staat onder leiding van Jos Kessels, die regelmatig zelf een college zal verzorgen. De uitvoering is in handen van Paulien ’t Hoen en Anne-Marie Gunnink.
> meer informatie
Nieuws

Slotbijeenkomst Leergang Scholing van de Geest III
17 februari 2018

STATENJACHT UTRECHT
Op de slotbijeenkomst presenteren de deelnemers van scholing van de geest III hun eindwerkstuk en het onderzoek wat ze daarvoor gedaan hebben. Het is een feestelijke bijeenkomst waarbij de certificaten worden uitgereikt.
Nieuws

Basistraining socratisch onderzoek Meesterschap en ongemak
januari 2018 - september 2018

Radius traint twee van de zeven managementteams van de Veluwse Onderwijs Groep in deze vijfdaagse in-company leergang.
Nieuws

Terugkomdag Scholing van de Geest
23 november 2018

Het programma van de terugkomdagen van de leergang Scholing van de geest is samengesteld op basis van de wensen van oud-scholers. Onderdelen van het programma kunnen zijn: grammatica (een schrijfopdracht), retorica (vrijuit spreken in het openbaar over iets wat je aan het hart gaat) en dialectica (socratisch onderzoek en gespreksvoering).
Nieuws

Leergang Scholing van de Geest IV
april 2018 - januari 2019

In april 2018 start de vierde editie van de leergang Scholing van de geest. Centraal staat het ontwikkelen van een socratische, onderzoekende houding en de bijbehorende vaardigheden van de klassieke vrije kunsten: dialectica (vragen stellen en gespreksvoering), retorica (overtuigend spreken), grammatica (taal en schrijven) en de overkoepelende deugdenleer (ethica).

> meer informatie
Nieuws

Leergang Scholing van de Geest V
maart 2019 - november 2019

In maart 2019 start de vijfde editie van de leergang Scholing van de geest. Deze is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jos Kessels, Scholing van de geest – Wat ik leerde van Socrates. Centraal staat het ontwikkelen van een socratische, onderzoekende houding en de bijbehorende vaardigheden van de klassieke vrije kunsten: dialectica (vragen stellen en gespreksvoering), retorica (overtuigend spreken), grammatica (taal en schrijven) en de overkoepelende deugdenleer (ethica).
De leergang is gericht op toepassing van socratische vaardigheden in een maatschappelijke en organisatorische context. Het geheel staat onder leiding van Paulien ’t Hoen en Anne-Marie Gunnink.
> meer informatie
Nieuws

Leergang Scholing van de geest
De leergang Scholing van de geest, is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jos Kessels, Scholing van de geest - Wat ik leerde van Socrates. Centraal staat het ontwikkelen van een socratische, onderzoekende houding en de bijbehorende vaardigheden van de klassieke vrije kunsten: dialectica (vragen stellen en gespreksvoering), retorica (overtuigend spreken), grammatica (taal en schrijven), plus de overkoepelende deugdenleer (ethica). De leergang is gericht op toepassing van socratische vaardigheden in een maatschappelijke en organisatorische context.
Nieuws

Socratische Dialoog
08 juli 2020

Socratische dialoog met Raad van Toezicht Ijsselheem.
Thema: Kwaliteit van leven in de laatste levensfase.