> Nieuws archief <
Nieuws

Socratische intervisie / strippenkaart
ELKE EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

Mis je tijd voor reflectie / zelfonderzoek?
Vind je te weinig weerwoord / denkkracht in je omgeving?
Heb je behoefte aan intellectuele uitdaging?
Zoek je meer perspectieven op je kwestie?
Heb je ervaren dat kralenspel en socratische dialoog je verder kunnen helpen?
Zet je eigen wijsheid in en boor de wijsheid van andere deelnemers aan!

Elke eerste vrijdag van de maand socratische intervisie in Utrecht van 13:30 - 17:00 uur.
Kom wanneer je wilt!
> meer informatie
of > download flyer
Nieuws

Leergang Scholing van de Geest VI
maart 2021 - november 2021

In maart 2021 start de zesde editie van de leergang Scholing van de geest. Deze is gebaseerd op het gelijknamige boek van JOS KESSELS, SCHOLING VAN DE GEEST – WAT IK LEERDE VAN SOCRATES. Centraal staat het ontwikkelen van een socratische, onderzoekende houding en de bijbehorende vaardigheden van de klassieke vrije kunsten: dialectica (vragen stellen en gespreksvoering), retorica (overtuigend spreken), grammatica (taal en schrijven) en de overkoepelende deugdenleer (ethica).
De leergang is gericht op toepassing van socratische vaardigheden in een maatschappelijke en organisatorische context. Het geheel staat onder leiding van Paulien ’t Hoen en Anne-Marie Gunnink.

> meer informatie
Nieuws

Nieuwsbrief - mrt 2021

Beste, lieve, geachte geïnteresseerde in het socratisch gedachtegoed,

De lente is begonnen! Een mooie aanleiding om aan de slag te gaan met nieuw denken en met schoonheid.

We hebben een artikel voor je, een interview, een filmpje, een zomerworkshop in Frankrijk, de jaarlijkse terugkomdag voor oud-scholers, ruimte voor nieuwe coach trajecten en natuurlijk een gedicht.


>> naar nieuwsbrief
Nieuws

Radius partner van Sioo
maart 2020

Met vreugde laten wij weten dat we partner zijn geworden van Sioo, dé interuniversitaire ambachtsschool voor organisatie- en veranderkunde.

We hebben bij Sioo een plek gevonden waar we ons thuis voelen.
We kunnen van hier uit een grotere bijdrage leveren aan het denken in de praktijk.

Leergang Scholing van de Geest VI start op 9 februari 2021.

>> website Sioo & Scholing van de Geest VI


logo Sioo
Nieuws

Nieuwsbrief - jan 2021

Beste, lieve, geachte geïnteresseerde in het socratisch gedachtegoed,

Nu de dagen weer beginnen te lengen, sturen we je graag een aantal mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan met nieuw denken en de oude Grieken. We hebben een boek in de aanbieding, een online event, een podcast, versie zes van de Leergang Scholing van de geest en natuurlijk een gedicht.


>> naar nieuwsbrief


Nieuws

Plat ‘gezoomd’?

Socrates helpt om je driedimensionaliteit terug te krijgen!
In een telefonische ontmoeting met ons kun je dit meemaken.
Elke maand nodigen we hier drie geïnteresseerden voor uit. (Dertig minuten, geheel vrijblijvend)
Benieuwd? Stuur ons een mail.


Nieuws

Serie van vijf socratische dialogen
3 juli t/m 2 december 2020

Serie van vijf socratische dialogen bij de Gemeente Roosendaal.
Thema: transitie Sociaal Domein
Nieuws

Artikel in Tijdschrift voor Coaching

‘Na de dataficering blijft de oude wereld uitgelubberd achter’, zegt de hoofdpersoon in de roman ‘Klont’ van Maxim Februari.
In het zomernummer van het ‘Tijdschrift voor coaching’ onderzoeken we het verschil tussen de twee werelden die in onze ogen in essentie een andere taal spreken: data enerzijds en de werkelijkheid anderzijds. Hoe kun je vanuit deze gescheiden werelden zoeken naar eenheid en daarmee een nieuwe manier van denken bevorderen? Dit doen we aan de hand van het kralenspel, een variant op de socratische dialoog.

>> download artikel
Nieuws

Socratische Dialoog
08 juli 2020

Socratische dialoog met Raad van Toezicht Ijsselheem.
Thema: Kwaliteit van leven in de laatste levensfase.
Nieuws

Leergang Scholing van de geest
De leergang Scholing van de geest, is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jos Kessels, Scholing van de geest - Wat ik leerde van Socrates. Centraal staat het ontwikkelen van een socratische, onderzoekende houding en de bijbehorende vaardigheden van de klassieke vrije kunsten: dialectica (vragen stellen en gespreksvoering), retorica (overtuigend spreken), grammatica (taal en schrijven), plus de overkoepelende deugdenleer (ethica). De leergang is gericht op toepassing van socratische vaardigheden in een maatschappelijke en organisatorische context.
Nieuws

Leergang Scholing van de Geest V
maart 2019 - november 2019

In maart 2019 start de vijfde editie van de leergang Scholing van de geest. Deze is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jos Kessels, Scholing van de geest – Wat ik leerde van Socrates. Centraal staat het ontwikkelen van een socratische, onderzoekende houding en de bijbehorende vaardigheden van de klassieke vrije kunsten: dialectica (vragen stellen en gespreksvoering), retorica (overtuigend spreken), grammatica (taal en schrijven) en de overkoepelende deugdenleer (ethica).
De leergang is gericht op toepassing van socratische vaardigheden in een maatschappelijke en organisatorische context. Het geheel staat onder leiding van Paulien ’t Hoen en Anne-Marie Gunnink.
> meer informatie
Nieuws

Leergang Scholing van de Geest IV
april 2018 - januari 2019

In april 2018 start de vierde editie van de leergang Scholing van de geest. Centraal staat het ontwikkelen van een socratische, onderzoekende houding en de bijbehorende vaardigheden van de klassieke vrije kunsten: dialectica (vragen stellen en gespreksvoering), retorica (overtuigend spreken), grammatica (taal en schrijven) en de overkoepelende deugdenleer (ethica).

> meer informatie
Nieuws

Terugkomdag Scholing van de Geest
23 november 2018

Het programma van de terugkomdagen van de leergang Scholing van de geest is samengesteld op basis van de wensen van oud-scholers. Onderdelen van het programma kunnen zijn: grammatica (een schrijfopdracht), retorica (vrijuit spreken in het openbaar over iets wat je aan het hart gaat) en dialectica (socratisch onderzoek en gespreksvoering).
Nieuws

Basistraining socratisch onderzoek Meesterschap en ongemak
januari 2018 - september 2018

Radius traint twee van de zeven managementteams van de Veluwse Onderwijs Groep in deze vijfdaagse in-company leergang.
Nieuws

Slotbijeenkomst Leergang Scholing van de Geest III
17 februari 2018

STATENJACHT UTRECHT
Op de slotbijeenkomst presenteren de deelnemers van scholing van de geest III hun eindwerkstuk en het onderzoek wat ze daarvoor gedaan hebben. Het is een feestelijke bijeenkomst waarbij de certificaten worden uitgereikt.
Nieuws

Leergang Scholing van de Geest III
7 maart 2017 - 1 februari 2018

In maart 2017 start de derde editie van de leergang Scholing van de geest. Deze is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jos Kessels, Scholing van de geest – Wat ik leerde van Socrates. Centraal staat het ontwikkelen van een socratische, onderzoekende houding en de bijbehorende vaardigheden van de klassieke vrije kunsten: dialectica (vragen stellen en gespreksvoering), retorica (overtuigend spreken), grammatica (taal en schrijven) en de overkoepelende deugdenleer (ethica).
De leergang is gericht op toepassing van socratische vaardigheden in een maatschappelijke en organisatorische context. Het geheel staat onder leiding van Jos Kessels, die regelmatig zelf een college zal verzorgen. De uitvoering is in handen van Paulien ’t Hoen en Anne-Marie Gunnink.
> meer informatie
Nieuws

Driedaagse visieontwikkeling in company
26 - 28 januari 2018


Nieuws

Workshop socratische intervisie voor 25 deelnemers
24 januari 2018

DIVA, zakelijk vrouwennetwerk Den Bosch.
Nieuws

Terugkomdag Scholing van de Geest
10 november 2017

Het programma van de terugkomdagen van de leergang Scholing van de geest is samengesteld op basis van de wensen van oud-scholers. Op 10 november organiseren we een socratisch gesprek van een dag bij ISVW in Leusden. We sluiten af met een diner om het gesprek na te bespreken en om het reünie-aspect recht te doen.
Nieuws

Terugkomdag Scholing van de Geest II
01 september 2017

Het programma van de terugkomdagen van de leergang Scholing van de geest is samengesteld op basis van de wensen van oud-scholers. Vaste onderdelen zijn grammatica (een schrijfopdracht), retorica (vrijuit spreken in het openbaar over iets wat je aan het hart gaat) en dialectica (socratisch onderzoek en gespreksvoering)
Nieuws

Traject Meesterschap in ervaringsdeskundigheid
6 april – 1 juli 2017

De inzet van ervaringsdeskundigen is niet meer weg te denken uit de geestelijke gezondsheidszorg. Om hun inzet in de ggz verder te verbeteren heeft Radius voor Stichting HerstelTalent een traject ontwikkeld, gericht op socratische vaardigheden. Deelnemers zijn, naast ervaringsdeskundigen, werkgevers, beleidsmakers en andere bevorderaars van arbeidsparticipatie.
Nieuws

Terugkomdag Scholing van de Geest I
12 mei 2017

Het programma van de terugkomdagen van de leergang Scholing van de geest is samengesteld op basis van de wensen van oud-scholers. Vaste onderdelen zijn grammatica (een schrijfopdracht), retorica (vrijuit spreken in het openbaar over iets wat je aan het hart gaat) en dialectica (socratisch onderzoek en gespreksvoering).
Nieuws

Traject Vrije Ruimte: socratisch palet voor trainers en beleidsadviseurs VUmc
26 januari - 30 april 2017

Een kort traject waarin de socratische houding en oefening centraal staat. We richten ons op het werken vanuit vragen en ‘niet weten’. Het socratisch palet ondersteunt deelnemers in hun omgang met complexiteit. Doel is het slaan van een brug tussen de dagelijkse operationele drukte en de behoefte aan vrije ruimte om de juiste weg in dilemma’s te kunnen onderzoeken. De trainers en beleidsadviseurs willen de vaardigheden die hiervoor nodig zijn oefenen om ze te kunnen gebruiken in trainingsgroepen en coaching. Theoretische achtergrond, oefeningen, praktijkdilemma's en dialoogmethodiek wisselen elkaar af in vijf bijeenkomsten van elk een dagdeel.
Nieuws

serie gesprekken VUmc
januari - maart 2017

Vierde groep collegiale socratische gesprekken, begeleid door Radius.
Nieuws

Topclass Erasmus Centrum voor zorgbestuur
9 maart 2017

Top Class is een development programma voor strategisch managers/directeuren en medici met bestuurlijke ambities. Actuele en eigen besturingsvragen krijgen aandacht. Deelnemers krijgen inzicht in de hedendaagse eisen die gesteld worden aan bestuurders in de gezondheidszorg, in relatie tot hun eigen competenties. Radius verzorgt het programmaonderdeel over Meesterschap van de leider. Tevens verzorgt Radius de intervisie die als reflectieve onderlegger fungeert tijdens het hele programma.
Nieuws

Slotbijeenkomst Leergang Scholing van de Geest II
15 februari 2017

STATENJACHT UTRECHT
Op de slotbijeenkomst presenteren de deelnemers van scholing van de geest 2 hun eindwerkstuk en het onderzoek wat ze daarvoor gedaan hebben. Het is een feestelijke bijeenkomst waarbij de certificaten worden uitgereikt.