Klanten
– VUmc
– Zorggroep Venlo
– Common Eye
– Isala klinieken
– Raad voor de Rechtspraak
– Nederlandse Vereniging Kinderartsen
– SIOO
– Belastingdienst
– Topclass Erasmus Centrum voor zorgbestuur
– Lokalis
– Stichting Hersteltalent
– Wetterskip Fryslân
– Academie voor Verloskunde Groningen en Amsterdam
– Nederlandse Federatie van Universitair medische centra
– Veluwse Onderwijs Groep
– NVK Nederlands Vereniging Kinderartsen
– AOG School of Management
- Bakker & Spees
- Brabant Water
- De Loge tekst
- Gemeente Roosendaal
- Hogeschool van Amsterdam
- Kornalijn consultancy
- NHL Stenden Hogeschool
- DRT Vloeren
Collegiale gesprekken en meesterschap
De afdelingshoofden, directeuren en managers van het medisch Centrum van de Vrije Universiteit Amsterdam (VUmc) wilden in de praktijk, door intervisie, van elkaar leren over leiderschap. De raad van bestuur heeft deze wens ondersteund. Op basis van de positieve ervaringen met de eerste drie groepen start in april een vierde groep. Hoe ziet het traject eruit? In een serie collegiale gesprekken reflecteren deelnemers op hun praktijk en de ideeën die daarover bestaan. Ondersteunende bijeenkomsten voor theoretische reflectie door dr. Jos Kessels zetten het handwerk van de socratische dialoog in een breder kader: vakmanschap én meesterschap
Van operationeel naar verdiepend MT-overleg
Nadat de top van de Zorggroep in Venlo (grote Zorgcombinatie in Noord en Midden Limburg) in aanraking was gekomen met het boek Vrije Ruimte van Jos Kessels is contact gezocht met Radius. Doel van het traject was het ondersteunen en verdiepen van het nieuw in te richten Verdiepende Directieberaad.
Gesprek als kleinste vorm van samenwerking
Adviesbureau Common Eye in Bilthoven wil als bureau een professionele katalysator zijn voor de samenwerkingsprocessen waarin hun opdrachtgevers betrokken zijn. Omdat een gesprek de kleinste vorm van samenwerking is, zijn wij met de professionals van Common Eye een dag aan de slag gegaan met de principes van de socratische dialoog en het kralenspel. De keuze achterwaarts te onderzoeken in plaats van voorwaarts en om waarden centraal te stellen in plaats van belangen, leverden mooie inzichten op. De dag was aanleiding om te kijken of Common Eye en Radius gezamenlijk kunnen bijdragen aan het verrijken van het onderzoekende gesprek dat samenwerking bevordert.
Socratische intervisiegesprekken
De kinderartsen van Isala klinieken in Zwolle voerden onder onze leiding in twee groepen een serie socratische intervisiegesprekken met als doel de voortzetting ervan op eigen kracht.
Gesprekken over kwaliteit en snelheid van de rechtspraak
De Raad voor de Rechtspraak wilde een paar grote groepen rechters betrekken bij gesprekken over de spanning tussen kwaliteit en snelheid van de rechtspraak in tijden van grote organisatorische veranderingen en bezuinigingen. Radius begeleidde deze sessies.
Niet medisch dilemma? Socrates helpt!
Op het congres van de NVK in Veldhoven (2016) zijn we met drie groepen kinderartsen op zoek geweest naar wanneer ze in vorm zijn, als professional en mens. Kun je rust en taal vinden in je dagelijkse werk om te toetsen of je de keuzes maakt die kloppen bij jou als persoon en professional? We eindigden de bijeenkomst met een korte doorloop van het kralenspel aan de hand van een casus van een van de artsen.