Heb je een vraagstuk of dilemma en wil je weten wat Radius voor jou en/of je organisatie kan betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.
Klanten
– &Maes
– Academie voor Verloskunde Groningen en Amsterdam
– AKI Academie voor kunst en Industrie
– Amsterdam UMC
– AOG School of Management
– Ariënne Boelens Office
– Bakker & Spees
– Belastingdienst
– Brabant Water
– Common Eye
– CSG Reggesteyn
– De Beleidskeuken
– De Loge tekst
– De Zorgcirkel
– DNA Consulting
– DRT Vloeren
– Erasmus Centrum voor zorgbestuur
– Gasunie
– Gemeente Groningen
– Gemeente Papendrecht
– Gemeente Roosendaal
– Gemeente Rotterdam
– HAN-University of Applied Sciences
– Hilde Donker Advies
– Hof Amsterdam-Leeuwarden
– Hogeschool Avans
– Hogeschool Fontys
– Hogeschool van Amsterdam
– HR Financials Group
– Isala klinieken
– Kadaster
– KPN
– Kornalijn consultancy
– Lokalis
– Ministerie van Binnenlandse Zaken
– Nederlandse Federatie van Universitair medische centra
– Nederlandse Vereniging Kinderartsen
– NHL Stenden Hogeschool
– NVK Nederlands Vereniging Kinderartsen
– Raad voor de Rechtspraak
– Rabobank
– Rijnstate Arnhem
– St. Antonius Ziekenhuis
– Stichting Hersteltalent
– Universiteit Leiden
– UWV
– Veluwse Onderwijs Groep
– VUmc
– Wetterskip Fryslân
– Zorggroep Venlo
Praktijkvoorbeeld

Collegiale gesprekken en meesterschap

De afdelingshoofden, directeuren en managers van het medisch Centrum van de Vrije Universiteit Amsterdam (VUmc) wilden in de praktijk, door intervisie, van elkaar leren over leiderschap. De raad van bestuur heeft deze wens ondersteund. Op basis van de positieve ervaringen met de eerste drie groepen start in april een vierde groep. Hoe ziet het traject eruit? In een serie collegiale gesprekken reflecteren deelnemers op hun praktijk en de ideeën die daarover bestaan. Ondersteunende bijeenkomsten voor theoretische reflectie zetten het handwerk van de socratische dialoog in een breder kader: vakmanschap én meesterschap
Praktijkvoorbeeld

Teamtraject College van B&W

In een gemeente in Zuidwest-Nederland is een sessie van twee dagen met college en beleidsstrategen een jaarlijks terugkerend gebeuren. Door de jaren heen zijn er succesvolle, mooie dagen geweest en gespannen, splijtende dagen.

Dit jaar – net na het aantreden van een nieuw college met veel nieuwe lokale leden - bestond de wens om gezamenlijk te vertragen en een goed gesprek te voeren rondom stevige vraagstukken die spelen in de gemeente. Om het coalitie akkoord een stevige gezamenlijke basis te geven in de realisatie ervan en om elkaar beter te leren kennen. Tegelijkertijd was er aarzeling of dit mogelijk zou zijn.

In het dagelijkse is het niet gemakkelijk om te vertragen en te reflecteren door de zuigende werking van de eigen opvatting enerzijds en de wens om de burger veel plek te geven aan de ander kant. Dit werkt belemmerend voor een gezamenlijke plaatsbepaling en denken vanuit die gezamenlijkheid.

Als programma-eigenaar was Radius in nauw overleg met de bestuurlijke strategen om de dagen voor te bereiden. Deze gezamenlijke voorbereiding stelde ons in staat om de werkelijke context als uitgangspunt te nemen en het programma voor af en ter plekke zo vorm te geven dat de gewenste beweging kan gaan landen in de dagelijkse praktijk.

Zoek je een impuls op de gesprekvoering in je team?
Wil je een thema gezamenlijk uitdiepen en er meteen gezamenlijk stappen in maken?
Ondervind je teamdynamiek hinder van trage vragen ?
Wil je elkaar ontmoeten op ambitie en visie niveau maar blijft het handelen steeds uit?
Radius kan in de stappen en gesprekken die nodig zijn om hier gezamenlijk vorm in te vinden veel betekenen. Wij zijn behulpzaam in het dragen van ongemak van het ‘nog niet weten’. Zijn uitnodigend wat betreft de aanwezige kwaliteiten en ondersteunen vormgeving gericht op de dagelijkse praktijk.
Praktijkvoorbeeld

Van operationeel naar verdiepend MT-overleg

Nadat de top van de Zorggroep in Venlo (grote Zorgcombinatie in Noord en Midden Limburg) in aanraking was gekomen met het boek ‘Vrije Ruimte’ van Boers, Kessels en Mostert is contact gezocht met Radius. Doel van het traject was het ondersteunen en verdiepen van het nieuw in te richten Verdiepende Directieberaad.
Praktijkvoorbeeld

Gesprek als kleinste vorm van samenwerking

Adviesbureau Common Eye in Bilthoven wil als bureau een professionele katalysator zijn voor de samenwerkingsprocessen waarin hun opdrachtgevers betrokken zijn. Omdat een gesprek de kleinste vorm van samenwerking is, zijn wij met de professionals van Common Eye een dag aan de slag gegaan met de principes van de socratische dialoog en het kralenspel. De keuze achterwaarts te onderzoeken in plaats van voorwaarts en om waarden centraal te stellen in plaats van belangen, leverden mooie inzichten op. De dag was aanleiding om te kijken of Common Eye en Radius gezamenlijk kunnen bijdragen aan het verrijken van het onderzoekende gesprek dat samenwerking bevordert.
Praktijkvoorbeeld

Socratische intervisiegesprekken

De kinderartsen van Isala klinieken in Zwolle voerden onder onze leiding in twee groepen een serie socratische intervisiegesprekken met als doel de voortzetting ervan op eigen kracht.
Praktijkvoorbeeld

Gesprekken over kwaliteit en snelheid van de rechtspraak

De Raad voor de Rechtspraak wilde een paar grote groepen rechters betrekken bij gesprekken over de spanning tussen kwaliteit en snelheid van de rechtspraak in tijden van grote organisatorische veranderingen en bezuinigingen. Radius begeleidde deze sessies.
Praktijkvoorbeeld

Niet medisch dilemma? Socrates helpt!

Op het congres van de NVK in Veldhoven zijn we met drie groepen kinderartsen op zoek geweest naar wanneer ze in vorm zijn, als professional en mens. Kun je rust en taal vinden in je dagelijkse werk om te toetsen of je de keuzes maakt die kloppen bij jou als persoon en professional? We eindigden de bijeenkomst met een korte doorloop van het kralenspel aan de hand van een casus van een van de artsen.