Mis je tijd voor reflectie / zelfonderzoek?
Vind je te weinig weerwoord / denkkracht in je omgeving?
Heb je behoefte aan intellectuele uitdaging?
Zoek je meer perspectieven op je kwestie?
Heb je ervaren dat kralenspel en socratische dialoog je verder kunnen helpen?
Zet je eigen wijsheid in en boor de wijsheid van andere deelnemers aan!
Zet je eigen wijsheid in en boor de wijsheid van andere deelnemers aan!
Kom wanneer je wilt!
De strippenkaart kost € 360. Hiervoor kun je twaalf keer meedoen. Je kunt instappen wanneer je wilt; de kaart blijft twee jaar geldig na je eerste deelname.

Adres Werfkelder, Oudegracht aan de Werf 53, 3511 AL Utrecht
Graag horen we uiterlijk de avond van te voren of je meedoet via info@radius.nl of 06 53 58 67 12
DATA juni 2020 - juli 2021
5 juni 2020
3 juli 2020
4 september 2020
2 oktober 2020
6 november 2020
4 december 2020
5 februari 2021
5 maart 2021
2 april 2021
7 mei 2021
4 juni 2021
2 juli 2021
Socratische Intervisie
strippenkaart


Elke eerste vrijdag van de maand, behalve in jan & aug van 13:30 - 17:00 uur.
Kom wanneer je wilt!
Socratische intervisie
Socratische intervisie kenmerkt zich door gezamenlijk nadenken, op een methodische manier, in een sfeer van collegialiteit. Deelnemers verplaatsen zich in een ander, schorten hun initiële oordeel op, verkennen een vraag of probleemstelling en diepen deze uit. Op die manier ontwikkelt elke deelnemer meer inzicht in eigen patronen van denken en handelen.

Socratische intervisie onderscheidt zich van andere intervisiemethoden doordat het bij deze methode niet gaat om oplossingen aandragen of adviseren van degene de casus inbrengt. Dat zijn bijkomende resultaten die op zichzelf niet onbelangrijk zijn, maar vormen niet het doel van het gesprek. Socratische intervisie heeft een doel dat ruimer en dieper is, namelijk een algemene, voor alle deelnemers relevante kwestie te analyseren op verschillende niveaus.

Het is een gezamenlijk uitgevoerd zelfonderzoek waarin allerlei persoonlijke manieren van denken, handelen en beleven de revue passeren, naast verschillende mogelijke essenties. Wat gaat de deelnemers aan het hart in de kwestie die voorligt? De vragen die bij deze essenties horen, zijn gebaseerd op de deugdenleer. Deze ingang biedt een ongebruikelijk perspectief dat zeer inzichtgevend is.

Van hieruit ga je ten slotte op zoek naar het juiste midden. Wat staat je te doen? Naast de deugden moed, maat en verstandigheid komt dan rechtvaardigheid om de hoek kijken.

Dit is de overkoepelende deugd en de leiderschapsdeugd bij uitstek; die wil je aanspreken om het juiste te kunnen besluiten.
reacties van deelnemers

Elke vrijdag magie in de werfkelder
Niet alleen vanwege de biologische vrijdagmarkt, maar ook omdat elke vrijdagmiddag in de werfkelder van Radius socratische intervisie gebeurt. Met een groepje mensen in wisselende samenstelling pluizen we een gebeurtenis van een van ons uit. Iets wat raakte, een huh, auw of aha moment teweegbracht. Daar een goede vraag bij stellen. En dan met steeds dezelfde stappen onderzoeken wat je hoofd, hart en buik je te leren hebben. En ook van de anderen hun antwoorden te horen. Prachtig. Paulien en Anne-Marie zijn magiërs die je begeleiden precies te kijken naar meegemaakte concrete situaties, om daar grote inzichten uit te verwerven. Ze dagen uit tot nieuw denken, waardoor je elke keer verrijkt en intens gevoed naar huis gaat.
Maud, corporate antropoloog