Wie

RADIUS bestaat uit Anne-Marie Gunnink en Paulien ’t Hoen. Onze vormgeving van de socratische principes, in leven en werk, bestaat uit het combineren van praktijkonderzoek en begripsanalyse met verbeelding en ervaring. Altijd vanuit de zoektocht naar de vraag waar het eigenlijk om gaat. We zijn beiden opgeleid als praktisch filosoof door Jos Kessels, de filosoof die de socratische methode in Nederland op de kaart heeft gezet.

Behoefte aan inzicht, doorzicht of uitzicht? Socrates helpt! In een telefonische ontmoeting met ons kun je dit meemaken.
Elke maand nodigen we hier drie geïnteresseerden voor uit. (Dertig minuten, geheel vrijblijvend) Benieuwd? Stuur ons een mail.

Contact

Radius
BEZOEK: Oudegracht aan de Werf 53
3511 AL Utrecht
POST: Hertogstraat 5
5211 AN ’s-Hertogenbosch
info@radius-svp.nl

Anne-Marie Gunnink | am@radius-svp.nl
06 41 11 60 62
Paulien ‘t Hoen | paulien@radius-svp.nl
06 53 58 67 12
Wil je weten wat nieuw denken kan betekenen voor jou en je organisatie? Schrijf je in voor een (onregelmatige) socratische tip, altijd met een gedicht.

* verplicht
Algemene voorwaarden & klachtenregeling
>> Algemene voorwaarden
>> Klachtenregeling
Anne-Marie Gunnink (1966) studeerde Rechtsgeleerdheid en Personeelswetenschappen en deed een MBA in de Verenigde Staten. Als organisatie-ontwikkelingsexpert en Management Development manager werkt ze zowel in profit als non-profit omgevingen: industrie, onderwijs, overheid en zakelijke dienstverlening. Haar authentieke aanwezigheid, open oordeelloosheid en haar vermogen om aan te sluiten bij mensen en situaties maken haar effectief en invloedrijk in organisaties.
Paulien ’t Hoen (1964) studeerde kunstgeschiedenis, letteren en communicatie en volgde de school voor zijnsoriëntatie. Zij heeft ruim twintig jaar ervaring met het begeleiden van socratische gesprekken. Kenmerkend in haar benadering zijn scherpte, humor en vasthoudendheid. Haar kracht ligt in het zo precies mogelijk uitdrukken waar het werkelijk om gaat. Haar werkervaring buiten Radius ligt zowel in de culturele sector als in het bedrijfsleven.
Waar staat Radius voor?
Radius betekent: straal van een cirkel

Deze straal heeft drie kenmerken:
— start vanuit het midden van de cirkel
— gericht naar buiten
— eindigend op de rand van de cirkel
Deze drie karakteristieken komen samen in het samenwerkingsverband Radius.

1 — In de eerste plaats het vertrekpunt van de straal.
Dat is wat Radius betreft niet zomaar het wiskundige middelpunt van de cirkel. Het gaat om het juiste midden. Aristoteles omschreef dit als het exacte punt tussen te groot en te klein, te veel en te weinig. Precies dat vertrekpunt, dat in elke situatie en voor elke persoon kan verschillen, bepaalt je meesterschap. Hoe vind je dat midden en wat betekent het voor je doen en laten? Radius kent hier de weg.

2 — Vervolgens de richting van de straal naar de rand.
Met Radius vergroot je  zowel je actieradius als je denkradius. De handvatten die Radius hiervoor biedt, omschrijven we als ‘socratische vaardigheden’. Ze zijn gebaseerd op de klassieke, praktische filosofie die nadrukkelijk geworteld is in het dagelijkse bestaan, en in de eerste plaats ‘oefening’ betekent. Oefening waarbij buik, hart en hoofd zich met elkaar verbinden vanuit de klassieke deugdenleer, de ethica. Oefening in het juiste zeggen, schrijven en doen, gericht op ‘het goede leven’, op meesterschap.

3 — Tot slot de plek die de straal bereikt na zijn reis vanuit het juiste midden: de rand van de cirkel.
De plaats waar de straal zijn doel vindt in het geheel. Radius werkt van binnenuit: van Socrates beroemdste uitspaak ‘Ken uzelf’ naar zijn ultieme doel; ‘Denk het geheel’. Niet voor niets zijn dit de namen van de eerste en laatste module van de leergang die Radius verzorgt. Het gaat erom dat je zowel van betekenis kunt zijn voor jezelf als voor je leef- en werkomgeving.