Gedicht

kras

Het is moeilijk te bevatten dat dit bestaan,
de volledige weg van schreeuw tot zucht,
zal worden samengevat in een kleine
streep van geboorte- naar sterftejaar.
Een godgans leven uitgedrukt in de smalste
horizon van is naar is geweest, eenzame
kras tussen bron en zee.


Marjolijn van Heemstra
Uit: Reistijd, bedtijd, ijstijd
Nieuwsbrief - juli 2021
Beste, lieve, geachte geïnteresseerde in het socratisch gedachtegoed,

De zomervakanties gaan bijna starten... Een mooie aanleiding om jezelf te richten op ‘vrije ruimte’. De zomerworkshop Leren Filosoferen, die Paulien samen met Paul Toebes geeft in de Morvan is volgeboekt, maar wie weet komt er volgend jaar weer een kans. We hebben nu onder andere een nieuw filmpje voor je, de jaarlijkse terugkomdag voor oud-scholers, zelfevaluatie van Raden van Toezicht op socratische wijze, en natuurlijk een gedicht.
Terugkomdag ‘Scholing van de Geest’
vrijdag 1 oktober 2021, 10:00-17:00 uur
Werfkelder, Oudegracht 53, Utrecht

Graag nodigen we jullie uit voor de terugkomdag ‘Scholing van de Geest’ op vrijdag 1 oktober 2021. Was het thema van de vorige terugkomdag Socratische Lenigheid, dit keer is het thema Socratische ledigheid. Ongevulde ruimte als bron van onderzoek. Laat ons even weten of je belangstelling hebt om te komen. En als je wil komen: heb je speciale wensen voor het programma? We horen het graag! De dag duurt van 10 tot 17 uur en kost € 250,00 (BTW-vrij), inclusief een heerlijke lunch.
Nieuw filmpje
In onze serie Denken doe je in de praktijk staan, naast de teaser, inmiddels acht filmpjes online: Bloemkool, Fotograaf, Los-vast, Bob, Wie?, Lens, Vrije ruimteruimte en Praktische filosofie. De tijd waarin ruimte is voor substantiële zaken en het instrumentele een poosje op een laag pitje kan staan. Bekijk Bodem.

Ruimte voor nieuwe coachingtrajecten
Na de zomer is er weer plaats voor individuele coaching. Met veel plezier hebben we de afgelopen tijd twee oud scholers en vijf anderen ondersteund bij levens- en werkvragen. Dit zijn waardevolle trajecten, waarbij wij heel precies aansluiten bij waar jij je bevindt, waar jouw vragen liggen en bij het onderzoek dat zich aandient. Heb je interesse of ken je iemand voor wie dit iets zou zijn? Mail of bel ons gerust.
Radius ondersteunt Raden van Toezicht
Behoefte aan gezamenlijke vertraging en verdieping binnen de Raad van Toezicht?
De Socratische dialoog en het kralenspel zijn krachtige, veelzijdige instrumenten die heel geschikt zijn om verdiepende gesprekken te voeren.

Afgelopen jaar heeft Radius bijvoorbeeld een socratische dialoog begeleid met de Raad van Toezicht IJsselheem, een grote woonzorggroep met persoonsgerichte ouderenzorg op veertien locaties, over Kwaliteit van leven in de laatste levensfase. De RVT heeft deze dialoog aangegrepen als instrument voor zelf-evaluatie.

Het kralenspel is tot grote tevredenheid ingezet in de voor­bereiding van een traject over organisatie- en domein­overstijgend werken met de bijbehorende verantwoordelijk­heden voor de RvT van Lokalis, Buurtteamorganisatie voor jeugd en gezin.

Als dit je aanspreekt, bel of mail ons gerust.