BLOG

Is je huis te groot?


‘We moeten het nodig eens over onze samenwerking hebben’, stelt afdelingshoofd Ruben tijdens het managementoverleg. ‘Die moet echt beter.’ Tijdens de vergadering is van alles langsgekomen over het contact tussen de afdelingen onderling, of juist het gebrek daaraan. ‘Laten we daar binnenkort een aparte bijeenkomst aan wijden.’ Iedereen knikt instemmend: ‘Dat is een goed idee’. Managementassistente Ilse noteert bij de actiepunten: ‘apart overleg organiseren over onderlinge samenwerking’. Eigenlijk weet iedereen op dat moment dat dit punt ver vooruit wordt geschoven: het zal lang duren voor er een gesprek gepland kan worden en nog veel langer voor de resultaten gebundeld zijn en omgezet naar de praktijk. Als er al resultaten uitkomen waar de organisatie iets aan heeft...

Waarom dit uitstel als je tijdens de vergadering direct een begin kunt maken met constructief, gezamenlijk nadenken? Dan breng je het abstracte onderwerp ‘samenwerken’ meteen in de praktijk! Als er algemeenheden over tafel gaan, iedereen alleen maar stellingen poneert, of als er slecht geluisterd wordt naar elkaar, kun je hier meteen op inspelen. Hoe? Door een vraag te stellen.

Vraag naar een concrete situatie. ‘Wanneer heb jij goed of juist slecht samengewerkt met collega x, y of z van een specifieke afdeling?’ Waarna je doorvraagt om helder te krijgen wat er precies gebeurd is in dit voorbeeld. Zo krijgen alle deelnemers zicht op een concreet aspect van de samenwerking en kom je een ingrediënt op het spoor voor mogelijke verbetering ervan. Het socratisch gesprek en het kralenspel zijn uitgewerkte methodes hiervoor.

Je kunt ook inspelen op het gesprek zelf, zoals het op dat moment gevoerd wordt. Door bijvoorbeeld te vragen: ‘Waar gaat dit gesprek eigenlijk over?’ Of: ‘Wat is de vraag hier?’ Nog beter is: ‘Welke vraag heb jij hierover?’ Vervolgens geef je iedereen drie minuten schrijftijd om de vraag voor zichzelf te beantwoorden. =Je zult verbaasd zijn hoeveel informatie je na deze drie minuten verzamelt, als iedereen zijn antwoorden voorleest.
Een bijkomend voordeel is dat deze aanpak rust brengt in de vergadering.

Op deze manier maak je een groot algemeen onderwerp, waarover het lastig nadenken is, klein en persoonlijk. Je zult zien dat in dit kleine verhaal het grote verhaal besloten ligt.

Zoals Judith Herzberg schrijft:
Alleen in een klein huis kan je behoorlijk denken
de muren zijn dichtbij genoeg
weren de regen met gesneden voegen
die regen moet je kunnen horen
het dak lekt op bekende plekken
daar heb je plastic neergelegd
emmers gezet, als er een raam is
zelfs een plant, alleen
in een klein huis
kan je behoorlijk denken.


Door een vraag te stellen en op zoek te gaan naar concrete eigen ervaringen kan het grote huis van algemeenheden, een klein huis worden. Een huisje waarin alle deelnemers het thema en de vraag onderzoeken vanuit zichzelf. Zo levert ieder een constructieve bijdrage aan het geheel. Wie weet, is een extra vergadering niet eens meer nodig!


Heb je moeite om je huis precies groot genoeg te houden? Socrates helpt!
Wil je gebeld worden voor een socratische impuls? Stuur ons een mail met je vraag en telefoonnummer.