BLOG

Weer een armoedige bijeenkomst bijgewoond?


Gerard verlaat de warme ruimte waar net de MT-vergadering plaatsvond met een zucht. Drie uur overleg; hij kan er niet eens meer boos over worden zo uitgewrongen voelt hij zich. Tja... ze hebben elkaar weer even gezien. Maar dat kan de opbrengst toch niet zijn? Als Joke naar aanleiding van een agendapunt weer begint over de echte dialoog voeren, weet je al dat Jean iets over efficiency gaat zeggen. De drie uit Noord zie je dan zoals gewoonlijk afhaken; je hoort ze niet meer. De verhoudingen tussen de deelnemers lijken belangrijker dan de te bespreken agendapunten.

Een vergadering als rituele dans, waar inspiratie ver weg is en iedereen zijn rol speelt. Bijeenkomsten waarin het op zijn hoogst gaan over operationele afstemming. Waarin reageren op elkaar het predicaat samenwerken krijgt. Een onvrij gebeuren waarin de individuele kracht van mensen onbenut blijft en gezamenlijke energie ver te zoeken is.

In veel organisaties is er eerst een conflict of crisis nodig om weer helder te krijgen waar ‘het ons ook weer om gaat’. Pas als MT-leden echt klem komen te zitten tussen hun eigen doelen en de organisatiedoelen is de urgentie hoog genoeg. Dan ontploft er iemand of toont iemand zijn onvermogen, waardoor er ineens  ruimte ontstaat om stil te staan. Dat is toch een vorm van armoede? Stilstaan kán ook onderdeel van de samenwerking zijn. Een vorm van stilstaan waarin ieder de gelegenheid krijgt om beelden te vormen van het doel van de organisatie en de samenwerking. Waarin (weer) helder wordt ‘wat wij met elkaar te maken hebben’. Hoe creëer je deze broodnodige en verrijkende ademruimte? 

Maak onderscheid tussen besluitvormend overleg en beeld- en oordeelsvormend overleg. Door de afwisseling van beide soorten bijeenkomsten ontstaat een nieuwe dynamiek. De overleggen hebben een verschillend karakter en een andere lengte. Voor beeld-en oordeelsvorming organiseer je bijvoorbeeld themagerichte verdiepingsbijeenkomsten of een mini open space. Hierbinnen kun je nieuwe vormen inzetten zoals bijvoorbeeld een socratische dialoog. De besluitvormende bijeenkomsten worden hierdoor scherper gekaderd, korter en minder frequent. Zo wordt een vergadering die overloopt van agendapunten, die voortdurend worden doorgeschoven, weer doelgericht en verbindend. En niet te vergeten: energiegevend in plaats van energievretend!


Voel jij je regelmatig leeg na een vergadering? Socrates helpt!
Wil je gebeld worden voor een socratische impuls? Stuur ons een mail met je vraag en telefoonnummer.

Wil je meer weten over het juiste midden of wat praktische filosofie voor jou en je bedrijf kan betekenen? Schrijf je in voor de gratis tips en advies.