REACTIES VAN DEELNEMERS OP DE LEERGANG
Mariët, manager buurtteamorganisatie
Ruimte voor eigen proces
Voor mij zit de waarde echt in het totaal. Ik werd eigenlijk elke keer wel in meer of mindere mate geraakt. Ook de ruimte voor eigen proces en behoefte vond ik sterk en prettig.
Tineke, strategisch bestuursadviseur
Vertraging loont!
Tijdens de leergang leek er een andere tijd te gelden, een langzamer tijd. Een flow waarin ik met aandacht was waar ik was, aanwezig was bij wat ik deed en voelde. De leergang heeft iets in gang gezet: mijn verdere ontwikkeling als mens, als persoon. Daar ben ik blij mee. De leergang heeft me meer rust en vertrouwen gebracht.
, Directeur / Eigenaar ICT bedrijf
Een openbaring
Ik vond alle oefeningen origineel en leuk. De ontdekking van Plato/Socrates was een openbaring voor mij. Je leert woorden geven aan je gedachten, je leert vragen te stellen in gesprekken. Ik sta veel meer dan vroeger in de vragende modus. ik heb het idee dat ik een bredere blik heb gekregen of misschien dat ik die bredere blik nu beter kan verwoorden.

(5 jaar later) Ben er nog steeds mee bezig en pas wat ik geleerd heb regelmatig toe in mijn bedrijf, in mijn socratisch oefengroepje en ook bij andere gelegenheden. Ik ben nog steeds blij dat ik deze opleiding heb gedaan en met alles wat jullie mij hebben geleerd!
Ruben, strategisch advies publieke sector, bureau-eigenaar
Verrijking
De Leergang Scholing van de Geest heeft mij geholpen mijn denken te verrijken en te verbeteren en daarmee mijn kwaliteit van leven te vergroten. Onder deskundige begeleiding en met betrokken mede-cursisten de tijd nemen om je te laven aan de kennis van Socrates en dit toe te passen in waardevolle oefeningen; Dat wens ik een ieder toe.
Vera, medisch specialist
Ontdekking poëzie
Waardevol was voor mij het werken met poëzie, waar ik eerder “niet veel mee had” en waarvan ik dacht dat het te moeilijk voor mij was. Uberhaupt het zoeken van het poëtisch element in het leven. Geroerd was ik door het kleine poëtische dat ik zelf op papier gekregen heb. Nooit gedacht dat ik dat zou kunnen.
Henriëtte van der Horst , Divisievoorzitter Amsterdam UMC
Ik heb genoten van de leergang Scholing van de Geest, waarin ik niet alleen door de dialoog met de andere deelnemers en de docenten nieuwe inzichten kreeg, maar ook heb kunnen experimenteren met nieuwe manieren om vragen te stellen en op zoek te gaan naar onvermoede en verrassende antwoorden.
Birgit, taalspecialist zzp
ONTHULLEND
Ik ben voor het eerst in mijn hele leven iedere dag met veel plezier naar ‘school’ gegaan! Het was voor mij een heel waardevolle ontdekking dat er zo veel informatie uit je eigen (alledaagse) ervaring te halen is. Het verfijnen van zelfkennis als ‘de basis van wijsheid’. Geconcentreerd de stappen in de zandloper volgen leidt altijd tot een waardevolle ‘onthulling’ voor mezelf, heb ik ervaren.
Anna, Manager Faculteit Kunst en Educatie Hogeschool
Nieuw en inspirerend
Ik heb echt een verdieping kunnen maken op twee gebieden: het socratisch gesprek voeren met een groep en met mezelf. Het meest waardevol vind ik het verder doordenken op een situatie of kwestie en het op zoek gaan naar wat van waarde is.Leergang Scholing van de Geest heeft mij wijsheid en verdieping gebracht.
Esther, Psychotherapeut
Verrassend (socratisch) avontuur waar iedereen zijn of haar voordeel mee kan doen
Een scholing die leidt tot nieuw denken/ nieuwe perspectieven / nieuwe taal. De verassingen die de dialogen opleveren, dat er altijd voor iedereen iets nuttigs aan is, dat er geen goed of fout is. Jezelf even uit de waan van de dag te halen. Bezig te zijn met een verdieping van de dingen waar je je al mee bezig houdt en je eigen ontwikkeling te maken/ te voelen.
Marije, onderwijsontwikkelaar en docent Hogeschool
Nieuw denken
Een samenvatting van de leergang is voor mij: ‘Op een prikkelende manier stilstaan bij, en anders kijken naar dingen die vanzelfsprekend leken.’ Ik heb het gevoel dat ik er ‘nieuw denken’ bij heb gekregen. Er vallen nog steeds kwartjes, tweede blikken leveren veel op en soms snap ik nu pas wat tijdens de leergang met iets bedoeld werd. Ik ben er nog steeds heel erg mee bezig. Vind de oefening heel leuk en lees nog veel boeken die bij jullie op de tafel lagen. Het lukt me steeds beter om te oefenen, dus meer het doen en toepassen. Het leuke aan de groep vond ik dat het allemaal heel verschillende mensen waren. Mensen die ik niet zomaar in het dagelijks leven was tegen gekomen denk ik. Dat gaf veel verschillende perspectieven en input en ieder liep ook zijn eigen – en een ander – proces. Dat vond ik heel interessant en leuk.
Klaar, Fractievoorzitter gemeenteraad/professional in de zorg
Vrije ruimte
De leergang was voor mij een reis met een onbekende bestemming. Een bestemming waarvan ik intuïtief wist dat ik die wilde bezoeken, maar waarvan ik nooit een review had gelezen. Dat was ook wel een beetje angstig. Deskundige reisleiding bracht mij naar een panoramisch uitzichtpunt, waar ik zicht kreeg op mijn eindbestemming. De aard en sfeer van de feedback maakte dat ik groeide.
Heidi, projectmanager en coach onderwijs
Uitdagend, verrijkend, professioneel vormgegeven
De mogelijkheid om een dialoog te begeleiden was super. Vooral door de feedback die gegeven wordt. Ik ben zeer onder de indruk van jullie didactische kwaliteiten. Doelen waren helder, werkvormen afwisselend, voorbereiding uitstekend en jullie stonden open voor feedback en deden daar iets mee. Ik vond het heel knap hoe jullie mensen die even afhaakten bij bepaalde opdrachten op weg hielpen of een vervangende opdracht aanboden. Iedereen deed ertoe. (Hier kunnen veel docenten nog iets van leren ;-) Jullie zorgen niet alleen voor de inhoud maar gaven ook blijk van verantwoordelijkheid voor de voorwaarden (eten/gebouw etc.) De leestafel vond ik geweldig. En: ik zal blijven oefenen...
Henk, eigenaar bureau sociale zekerheid
Prikkelend
Het Griekse ‘Scholè ’betekent rust, afwachten of nietsdoen. In de leergang Scholing van de Geest wordt de geest echter op een moderne wijze geprikkeld. In de vorm van een redelijke dialoog met als kenmerk een vertraagde oordeelsvorming, kom je tot een bewuste en weloverwogen vorming van je eigen levenshouding. Aandacht is er voor dialectica, grammatica, retorica en ethica. De pièce de résistance is de afsluiting d.m.v. een autografie, en verslag van jouw traject van zelfonderzoek, zelfreflectie en normatieve oriëntatie.
Hilde, zelfstandig adviseur
De leergang heeft mij geleerd hoe fijn en verhelderend socratische gesprekken kunnen zijn. De rust in gesprekken op zoek naar de onderzoeksvraag die beantwoord wilde worden, soms wat schurend met mijn ongeduld en vooral helend in mijn eigen hittepunt. Het heeft mij verrijkt in de tools om gesprekken te voeren, met name vragen te stellen, het eigen oordeel uit te stellen en de verbeelding te gebruiken. Ik ben fan van het kralenspel. En de leergang smaakt naar meer. Ik zou graag meer kennis maken en ervaring opdoen met nieuw denken.
Olav, business consultant
De kracht van vragen
Wat mij bijblijft is mijn overtuiging dat we streven naar weten, we daarom vragen stellen en antwoorden zoeken, maar dat het de vragen zijn die bepalen wat we van de werkelijkheid te zien krijgen. Dat inzicht ‘sluimerde’ al ergens, maar is veel meer naar voren gekomen. Dat onderstreept voor mij het belang van kritisch beschouwen en vragen.
Sylvia, Trainer/ adviseur
Sterke opzet
Er is genoeg tussentijdse ruimte waarin zaken beoefend en gepraktiseerd kunnen worden. Mijn houding van ‘doen’ is meer denkend en onderzoekend geworden. De tafelredes vond ik mooi en waardevol.
Margriet, Beleidsadviseur ROC
Filosofische inbedding
De leergang is ingebed in het socratisch gedachtegoed; het gaat niet om het aanleren van foefjes. Die achterliggende filosofie en het onder deskundige en integere begeleiding praktisch oefenen van de socratische methode, maakten voor mij de leergang tot een succes. Het mooiste compliment is dat, in werk gerelateerde situaties, mensen om mij heen mij teruggeven dat ik anders in een gesprek zit.
Sonja, senior beleidsadviseur not for profit
Ontdekkingsreis
Ik ben deze opleiding gaan doen omdat ik anderen, zoals mijn collega’s, vragen wilde teruggeven in plaats van antwoorden. Om samen op ontdekkingsreis te kunnen gaan naar antwoorden en inzichten en daarbij vooral ook dieper en verder dan en buiten de gebruikelijke kaders te denken. Het is geen cursus die je even doet: je moet veel van jezelf geven – en kunnen ontvangen van anderen. De groep, de sfeer, de poëzie, de docenten, de dialoog, de schrijfsels: ik heb niet alleen vrije ruimte ervaren maar ook veel betrokkenheid, warmte, veiligheid, creativiteit en moed. En zo werd het niet in de laatste plaats een ontdekkingsreis naar mezelf.
Marianne, eindverantwoordelijk projectleider culturele sector
Tegengif
Het tussen de regels leren kijken, en de erkenning van zintuigen en poëzie als volwaardig onderdeel van de dialoog, is een goed tegengif tegen onze gangbare cognitieve en 'data driven' benadering van de wereld. Zonder onderzoek van de onderwaterdialoog zullen we het zichtbare topje van de ijsberg nooit kunnen doorgronden. Daarom is Scholing voor de Geest een zeer waardevolle cursus voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.
Frank, manager beleid en ontwikkeling zorg
Nieuw perspectief
Het was voor mij een zeer goede leergang, waarin abstracties verbonden zijn met concrete situaties en vage gevoelens zijn gescherpt tot werkelijke knelpunten, ontdaan van sociale wenselijkheid of veronderstelde gezamenlijkheid. Het heeft me daadwerkelijk geholpen en tot een nieuw perspectief gebracht.
Met dank aan mijn groepsgenoten en de ongedwongen en stimulerende ondersteuning van Anne-Marie en Paulien.
Gerdie, Senior jurist Waterschappen
IK VOER NOOIT MEER ‘EEN ECHT GESPREK MET MEZELF’ ZONDER VRAAG
Als het meest waardevol heb ik de betekenis van het gebruik van taal ervaren. De ervaring van de kracht van precieze woorden en de kracht van de zoektocht om die woorden te vinden. Ik ben verliefd op wat een socratisch gesprek teweeg brengt bij de deelnemers. . Ik vind het geniaal om de groep in de namiddag te laten beginnen, het creëert afstand van de dagelijkse gang van zaken. Het draagt bij om zo snel mogelijk de vrije ruimte op te zoeken.