Mis je tijd voor reflectie / zelfonderzoek?
Vind je te weinig weerwoord / denkkracht in je omgeving?
Heb je behoefte aan intellectuele uitdaging?
Zoek je meer perspectieven op je kwestie?
Heb je ervaren dat kralenspel en socratische dialoog je verder kunnen helpen?
Zet je eigen wijsheid in en boor de wijsheid van andere deelnemers aan!
Zet je eigen wijsheid in en boor de wijsheid van andere deelnemers aan!
Kom wanneer je wilt!
De strippenkaart kost € 360. Hiervoor kun je twaalf keer meedoen. Je kunt instappen wanneer je wilt; de kaart blijft twee jaar geldig na je eerste deelname.

Adres Werfkelder, Oudegracht aan de Werf 53, 3511 AL Utrecht
Graag horen we uiterlijk de avond van te voren of je meedoet via info@radius.nl of 06 53 58 67 12
Data juni 2018- juLi 2019
1 juni 2018
6 juli 2018
7 september 2018
5 oktober 2018
2 november 2018
7 december 2018
1 februari 2019
1 maart 2019
5 april 2019
3 mei 2019
7 juni 2019
5 juli 2019
Socratische strippenkaart

Elke eerste vrijdag van de maand socratische intervisie in Utrecht van 13:30 - 17:00 uur.
Kom wanneer je wilt!
Socratische intervisie
Socratische intervisie kenmerkt zich door gezamenlijk nadenken, op een methodische manier, in een sfeer van collegialiteit. Deelnemers verplaatsen zich in een ander, schorten hun initiële oordeel op, verkennen een vraag of probleemstelling en diepen deze uit. Op die manier ontwikkelt elke deelnemer meer inzicht in eigen patronen van denken en handelen.

Socratische intervisie onderscheidt zich van andere intervisiemethoden doordat het bij deze methode niet gaat om oplossingen aandragen of adviseren van degene de casus inbrengt. Dat zijn bijkomende resultaten die op zichzelf niet onbelangrijk zijn, maar vormen niet het doel van het gesprek. Socratische intervisie heeft een doel dat ruimer en dieper is, namelijk een algemene, voor alle deelnemers relevante kwestie te analyseren op verschillende niveaus.

Het is een gezamenlijk uitgevoerd zelfonderzoek waarin allerlei persoonlijke manieren van denken, handelen en beleven de revue passeren, naast verschillende mogelijke essenties. Wat gaat de deelnemers aan het hart in de kwestie die voorligt? De vragen die bij deze essenties horen, zijn gebaseerd op de deugdenleer. Deze ingang biedt een ongebruikelijk perspectief dat zeer inzichtgevend is.

Van hieruit ga je ten slotte op zoek naar het juiste midden. Wat staat je te doen? Naast de deugden moed, maat en verstandigheid komt dan rechtvaardigheid om de hoek kijken.

Dit is de overkoepelende deugd en de leiderschapsdeugd bij uitstek; die wil je aanspreken om het juiste te kunnen besluiten.